Ergotherapie Saskia

ergotherapie aan huis

Ouderen

Ouderen

Ook wanneer de oudere dementie of andere problemen heeft, kan een ergotherapeut helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven.

Ouderen kunnen een ergotherapeut nodig hebben wanneer ze een van de volgende problemen of moeilijkheden ondervinden. Ook wanneer de oudere dementie of andere problemen heeft, kan een ergotherapeut helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven. Daarnaast behoort het ondersteunen en begeleiden van mantelzorgers ook tot de taken van de ergotherapeut.

 • structureren en organiseren
  • telefoneren, klusjes, koken, tuinieren,  medicatie inname
 • zinvolle dagbesteding
  • productiviteit, vrijwilligerswerk, spel en bezigheid, zoeken naar een hobby, sociale contacten
 • motoriek
  • fijne motoriek: schrijven, handwerk, breien
  • grove motoriek: wandelen met of zonder hulpmiddelen, verplaatsen binnen- en buitenhuis, transfers, revalidatie na val of operatie
 • algemene achteruitgang
  • geheugenproblemen, dementie, zicht, oriëntatie in tijd en ruimte, evenwichtsproblemen
 • zelfredzaamheid
  • wassen, kleden, koken
 • woningaanpassing
  • aanpassen aan functioneren met hulpmiddelen, aanpassen voor veiligheid
 • valpreventie
  • screening van valrisico, training om valrisico te verlagen